Loading

พาณิชย์แข่งขันระดมเงินฝาก ชนวนเหตุกดดันไม่ลดดอกเบี้

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2556
พาณิชย์แข่งขันระดมเงินฝาก ชนวนเหตุกดดันไม่ลดดอกเบี้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2556 ได้นำเสนอการวิเคราะห์เรื่องสภาพคล่อง และการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.75 เหลือ 2.50 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 แต่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตาม เนื่องจากการแข่งขันระดมเงินฝากที่ยังมีแนวโน้มรุนแรง สะท้อนจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลาปกติอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากความพยายามในการรักษาฐานลูกค้า เพื่อเตรียมรองรับภาวะสภาพคล่องที่อาจตึงตัวในอนาคต จากการที่ภาครัฐมีแผนการระดมทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้จากการแข่งขันสูงขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก เร่งปล่อยสินเชื่อค่อนข้างมาก เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ส่วนหนึ่งจากโครงการรถยนต์คันแรก ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของสภาพคล่อง และเป็นปัจจัยเร่งการแข่งขันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเองให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ทำได้ลำบากมากขึ้น แม้ กนง.จะลดดอกเบี้ยส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินไปแล้วก็ตาม

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ