Loading

ครม.ไฟเขียว ธอส. ขยายเวลา บ้านหลังแรก ต่ออีก 6 เดือนถึง มี.ค.5

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2555
ครม.ไฟเขียว ธอส. ขยายเวลา บ้านหลังแรก ต่ออีก 6 เดือนถึง มี.ค.56

ครม. ไฟเขียวขยายเวลา "บ้านหลังแรก" โครงการ ธอส. ปล่อยกู้ ดอก 0% นาน 3 ปี ต่อไปอีก 6 เดือน ยื่นกู้ถึง 29 มี.ค.56

 

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก(ดอกเบี้ย 0% 3 ปี) ออกไปอีก 6 เดือน โดยสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินวันที่ 29 มี.ค.56(วันทำการสุดท้ายของเดือน) และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 มิ.ย.56(วันทำการสุดท้ายของเดือน) เพื่อให้โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ธอส.ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ณ สิ้นเดือนส.ค.55 พบว่ามียอดอนุมัติ 5,348.99 ล้านบาท (8,701 ราย) คิดเป็น 26.74% ของวงเงินรวมโครงการ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดอนุมัติสิ้นเชื่อยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 54 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการขอสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผู้ประกอบการโครงการจัดสรรที่โครงการยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้ลูกค้าไม่สามารถขอสินเชื่อภายใต้โครงการ บ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกได้ทันภายในระยะเวลาการดำเนินการที่ได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.55

 

 "ดังนั้น ธอส. จึงขอขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินวันที่ 30 ก.ย. เป็นวันที่ 29 มี.ค.56 และต้องทำนิติกรรมกับ ธอส.ให้เสร็จสิ้นจากเดิมภายในวันที่ 31 ธ.ค.55 มาเป็นภายในวันที่ 28 มิ.ย.56" นายภักดีหาญส์ กล่าว

 

อนึ่ง ธอส.จัดทำโครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ในวงเงินปล่อยกู้ของโครงการ 20,000 ล้านบาท

 

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์