Loading

ธปท.คาดอสังหาฯเริ่มฟื้นกลางปีนี้ ระบุหางเลขน้ำท่วมกระทบการชำระหนี้ภาคครัวเรือนเล็กน้อ

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2555
ธปท.คาดอสังหาฯเริ่มฟื้นกลางปีนี้ ระบุหางเลขน้ำท่วมกระทบการชำระหนี้ภาคครัวเรือนเล็กน้อย

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2555 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า เหตุการณ์อุทกภัยมีส่วนบั่นทอนความเข้มแข็งของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการจ้างงานและประสิทธิภาพในการผลิต จึงคาดว่าปัญหาจะคลี่คลายได้โดยเร็ว ส่วนภาคครัวเรือน พบว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพภาคครัวเรือนสูงขึ้นเล็กน้อยจากรายได้และการจ้างงานที่ปรับลดลง และสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ภาคครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเล็กน้อย โดยทำให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างชำระ 1-3 เดือน) ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน โดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามกลุ่มรายได้ พบว่าการเพิ่มขึ้นของการค้างชำระไม่ได้กระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทำให้ในภาพรวมยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล อีกทั้งผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมได้เริ่มคลี่คลายไปมากแล้ว

 

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง ธปท. กล่าวว่า สาเหตุที่ตัวเลขจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษของบัตรเครดิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นเพราะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้การส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากธนาคารพาณิชย์มีปัญหาบ้าง ขณะเดียวกันลูกค้าบางรายอาจย้ายที่พักอาศัยเพื่อหลบน้ำท่วม ทำให้การชำระหนี้มีปัญหาตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ธปท.เชื่อว่าหลังหมดน้ำท่วม ปัญหาการค้างชำระหนี้น่าจะลดลงตามไปด้วย

 

ส่วนแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2555 คาดว่ายังคงซบเซาต่อเนื่องจากปลายปี 2554 เนื่องจากผู้ประกอบการมีแนวโน้มชะลอการเปิดโครงการใหม่ออกไประยะหนึ่ง แต่คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาฟื้นตัวสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงกลางปี 2555

 

ที่มา: มติชนออนไลน์