Loading

ตีกลับบ้านหลังแรกสั่งเพิ่มดอกเบี้ย 0% 3 ป

วันที่ : 28 กันยายน 2554
ตีกลับบ้านหลังแรกสั่งเพิ่มดอกเบี้ย 0% 3 ปี

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกลับไปทบทวนมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรกเสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยกระทรวงการคลังจัดทำเป็นแพกเกจมาตรการด้านต่างๆ ประกอบกัน ได้แก่ การลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ย 0%เป็นระยะเวลา 3 ปี ดำเนินการโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับบ้านที่มีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นต้น

มาตรการดังกล่าวจะเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2554 ที่ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรก โดยกำหนดราคาบ้านไว้หลังละไม่เกิน 5 ล้านบาทซึ่งประชาชนสามารถนำมาทยอยขอคืนเงินในการคำนวณภาษี 10% ภายใน 5 ปี เริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2554-31 ธ.ค. 2555

นอกจากนี้ จะปรับหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมไปถึงบ้านมือสองด้วย จากเดิมที่เป็นเฉพาะบ้านสร้างใหม่เท่านั้น แต่ไม่รวมไปถึงบ้านที่ปลูกสร้างเอง ขณะที่รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ ธอส.จำนวน 3 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือราวปีละ 300 ล้านบาท

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า อยู่ระหว่างพิจารณาออกประกาศมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรก ได้แก่

การนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนอง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อเน้นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีการวางแผนใหม่ โดยนำเสนอนโยบายเป็นแพกเกจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณา เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง

รายงานข่าว แจ้งว่า กระทรวงการคลังจะปรับมาตรการภาษีบ้านหลังแรก เปลี่ยนจาก "ลดหย่อนภาษี" มาเป็น "หักภาษีเงินได้โดยตรง" โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการหักภาษีกันใหม่ จากเดิมให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อบ้านหลังแรก 10%ของราคาบ้านมาหักลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี ให้เปลี่ยนเป็นนำค่าใช้จ่าย 10% ของราคาบ้านมาหักภาษีได้โดยตรง ในระยะเวลา 5 ปี

สำหรับโครงการรถคันแรก นายธีระชัยภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งถอนวาระออกจากครม. หลังจากมี 2-3 เรื่องที่จะแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้รถยนต์นำเข้าร่วมโครงการ แต่สุดท้ายนายธีระชัยเปลี่ยนใจอ้างว่าเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการตั้งโรงงานผลิตและประกอบในประเทศมากกว่าขณะที่ขนาดรุ่น และการผ่อนไฟแนนซ์ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ