Loading

รัฐแจงเบี้ยวกู้ซื้อบ้านดอก 0%ไม่อยากแข่งธนาคารพาณิชย

วันที่ : 21 กันยายน 2554
รัฐแจงเบี้ยวกู้ซื้อบ้านดอก 0%ไม่อยากแข่งธนาคารพาณิชย์

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการหักลดหย่อนภาษีให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)แล้วว่า เป็นการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 5ล้านบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

1.เป็นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามจำนวนที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 

2.ผู้มีเงินได้มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆกันในแต่ละปี เป็นเวลา 5ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

 

3.การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่า ลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี

 

4.ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2554-31 ธ.ค. 2555

 

5.ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

 

6.ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยกรมสรรพากรจะมีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่อไป

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า มาตรการนี้เป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าตอนหาเสียงบอกว่าจะให้กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ย 0% นายบุญทรงกล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีโครงการกู้ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2 ปีอยู่แล้ว จึงต้องปล่อยให้เอกชนแข่งขันกันเอง สำหรับประชาชนจะได้ประโยชน์ 2 ต่อ เพราะนอกจากกู้ดอกเบี้ย 0% จากธนาคารแล้วยังนำมาลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐบาลได้อีกด้วย

 

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตการลดหย่อนภาษีจะมีประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานภาษี มาตรการนี้จะช่วยให้เอกชนขายบ้านที่ค้างสต็อกอยู่ 93,000 ยูนิตได้ง่ายขึ้น เมื่อขายหมดจะได้ เริ่มโครงการใหม่ ธุรกิจก็จะขยายตัวต่อเนื่อง รัฐบาลก็จะได้ภาษีนิติบุคคลมากขึ้น สำหรับการลดหย่อนภาษีดังกล่าวระยะเวลา 5 ปีนั้นเป็นมาตรการชั่วคราว ไม่นับรวมกับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับการนำภาระ  ดอกเบี้ยจากการซื้อบ้าน ภาระจากการซื้อประกัน และการซื้อกองทุนแอลทีเอฟและอาร์เอ็มเอฟ ซึ่งเป็นมาตรการถาวรที่ดำเนินการอยู่แล้ว "มาตรการหักลดหย่อนภาษีนี้จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากรประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่จะช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวดีขึ้น

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการลดหย่อนภาษีเป็นการช่วยผู้ที่ไม่เคยมีบ้านมาก่อน ซึ่งปรกติผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกจะซื้อในราคาที่ไม่สูงเกินไปนักผู้สื่อข่าวถามว่าได้ประเมินหรือไม่ว่ามีคนได้ประโยชน์จากมาตรการนี้เท่าไร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงดีกว่า เพราะเขามีข้อมูลตัวเลขอยู่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้