Loading

ธอส.พร้อมรับมือโอนบ้า

วันที่ : 3 มีนาคม 2553
ธอส.พร้อมรับมือโอนบ้าน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอสได้หารือกับกรมที่ดินในการนำลูกค้าบ้านเอื้ออาทรโอนบ้านให้ทันตามกำหนด เพราะมีบ้านเอื้ออาทรซึ่งเข้าอยู่อาศัยครบ 5 ปี ต้องทำการโอน จำนวน 6,000 ราย ได้ทำการโอนแล้ว 2,000 ราย เหลืออยู่ 4,000 ราย สำหรับลูกค้าทั่วไปธอสได้อนุมัติสินเชื่อขณะนี้ไปแล้วเป็นเงิน 3,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงนำโครงการฟาสต์แทร็กมาใช้พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้ได้ภายใน 7 วัน และทำนิติกรรมให้เสร็จภายใน 3 วัน รองรับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่จะสิ้นสุดวันที่ 28 มี.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อในเดือนมี.ค.นี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ดี อยากให้ประชาชนโอนให้เสร็จตามกำหนด เนื่องจากขณะนี้หากโอนบ้านราคา 1 ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเพียง 200 บาท แต่หากทุกมาตรการจัดเก็บเท่าเดิมต้องจ่ายเงินถึง 30,000 บาท

 

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดินเตรียมระดับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อให้บริการประชาชนในเดือนมี.ค.นี้อย่างเต็มที่ โดยให้ประชาชนเร่งส่งเอกสารให้ทันก่อนเวลา 16.30 น.ของวันที่ 26 มี.ค.53 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเร่งทำเอกสารให้เสร็จแม้จะข้ามคืนในวันสุดท้ายแล้วก็ตามถือว่าเป็นการรับเรื่องการโอนจากประชาชนแล้วคาดว่าวันสุดท้ายไม่น่าเกิน 20,000 เรื่อง แต่หลังจากนั้นภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้รับการยกเว้นจะจัดเก็บในอัตราเดิมร้อยละ 3.3 ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านจากร้อยละ 0.01 ต้องจัดเก็บเท่าเดิมที่ร้อยละ 2 และค่าธรรมเนียมจดจำนองจากอัตราที่ร้อยละ 0.01 จัดเก็บเท่าเดิมที่ร้อยละ 1

 

ด้านนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการเงินของรัฐและเอกสารหลังจากรัฐบาลยกเลิกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในวันที่ 28 มี.ค.นี้ แต่เพราะวันที่ 27 และ 28 มี.ค.เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำให้วันสุดท้ายของวันทำการทางราชการจึงเป็นวันที่ 26 มี.ค.ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน และได้มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เร่งพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เร็วขึ้นโดยใช้โครงการฟาสต์แทร็ก เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านใช้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวให้ทันตามกำหนด

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ