Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มรับดีมานด์ซื้อเติบโต

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มรับดีมานด์ซื้อเติบโต

ที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มรับดีมานด์ซื้อเติบโต

 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผย 9 เดือนแรกปริมาณที่อยู่อาศัยใหม่เติบโตแตะ 93,412 ยูนิต รับดีมานด์ซื้อผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 เปิดเผยในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ตลาดที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวของปริมาณของสินค้า (อุปทาน) และความต้องการ (อุปสงค์) ที่มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการปรับเพิ่มปริมาณของสินค้าในไตรมาส 3/59 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ และกิจกรรมทางการตลาดในช่วงปลายปี

ทั้งนี้ ศขอ. ได้ประมวลข้อมูลด้านสินค้าและความต้องการ พบว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสินค้าในตลาดที่อยู่อาศัย จากข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีสินค้าใหม่ทุกประเภทรวมกันประมาณ 93,412 ยูนิต เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนประมาณ 92,542 ยูนิต

โดยจำนวนสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงไตรมาส 3/59 ลดลงประมาณ 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 76% จากไตรมาส 2/59 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินค้าในตลาด เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการ

สำหรับพื้นที่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่พบว่า มีการกระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯประมาณ 45,803 ยูนิต หรือคิดเป็น 49% และอยู่ในเขต 5 จังหวัดปริมณฑล ประมาณ 47,609 ยูนิต หรือคิดเป็น 51% และยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในเขต 5 จังหวัดปริมณฑล 23% แต่กลับมีการหดตัวลงในเขตกรุงเทพฯ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ หากพิจารณาที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ พบว่าห้องชุดยังคงมีสัดส่วนสูงสุดถึงประมาณ 58% ของหน่วยทั้งหมด หรือจำนวน 54,026 ยูนิต รองลงมา คือ ประเภทบ้านเดี่ยวมีประมาณ 26% หรือจำนวน 24,150 ยูนิต, ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 12% หรือจำนวน 11,418 ยูนิต

ขณะที่อาคารพาณิชย์พักอาศัยประมาณ 3% หรือจำนวน 2,475 ยูนิต และบ้านแฝดประมาณ 1% หรือจำนวน 1,343 ยูนิต โดยพบว่าที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเป็นประเภทเดียวที่มีจำนวนยูนิตเพิ่มขึ้น 9% ในช่วง 9 เดือนแรก ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ มีจำนวนยูนิตลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น