Loading

ให้เช่าที่ดินส่อวุ่นปมภาษีคณะบุคคล สรรพากรยอมรับพี่น้องรวมกลุ่มอาจต้องเสีย2เด้ง

วันที่ : 1 เมษายน 2558
ให้เช่าที่ดินส่อวุ่นปมภาษีคณะบุคคล สรรพากรยอมรับพี่น้องรวมกลุ่มอาจต้องเสีย2เด้ง

          พี่น้องให้เช่าที่ดินส่อวุ่น อธิบดีสรรพากรรับมีโอกาสเสียภาษี 2 เด้ง ถ้าไม่ระบุเงื่อนไขต่อท้ายสัญญา

          นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การแก้ไขกฎหมายและออกประกาศการเสียภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือคณะบุคคลอาจสร้างความยุ่งยากบ้างสำหรับบางกลุ่ม เช่น พี่น้องที่ได้รับมรดกเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และมีการให้เช่าโดยได้ค่าเช่าเป็นรายปีที่อาจถูกตีความว่าเป็นคณะบุคคลที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับค่าเช่าที่ได้ จากนั้นผู้ให้เช่าแต่ละรายต้องนำส่วนแบ่งค่าเช่าไปรวมเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้สิ้นปีอีกครั้งได้เสียภาษีเงินได้สิ้นปีอีกครั้ง

          อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ไข คือ การระบุไว้ท้ายสัญญาเช่าว่าเป็นการทำสัญญาเช่าที่แบ่งความรับผิดชอบด้านรายได้ออกจากกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้เช่าสามารถเลือกที่จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% หรือนำไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้ปลายปีก็ได้

          สำหรับกรณีที่แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่แพร่หลายจนทำให้ผู้ที่มีชื่อในที่ดินร่วมกันและให้เช่า แต่ไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษีต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนนั้น นายประสงค์ กล่าวว่า กรมสรรพากรจะเร่งทำประชาสัมพันธ์ทั้งทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ให้ทราบถึงการระบุเงื่อนไขไว้ในท้ายสัญญาเช่า

          ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันที่มีข้อกังวลด้านภาระภาษีซ้ำซ้อน โดยสมาคมธนาคารไทยเข้าใจว่าจะเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ย นอกจากจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% แล้ว ยังต้องนำดอกเบี้ยไปคำนวณเพื่อภาษีเงินได้ปลายปีด้วยนั้น กรมได้ส่งหนังสือถึงสมาคมธนาคารไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารทราบแล้วว่า ในกรณีพ่อแม่เปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันให้ลูกหรือสามีเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกับภรรยา ดอกเบี้ยที่ได้รับสามารถเลือกใช้สิทธิถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% โดยไม่ต้องนำมาคำนวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปี และดอกเบี้ยที่ลูกได้รับไม่ต้องนำมาคำนวณรวมในภาษีเงินได้เงินได้ปลายปี และดอกเบี้ยที่ลูกได้รับไม่ต้องนำมาคำนวณรวมในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้ง เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมของสามีและภรรยา

          "นอกจากส่งหนังสือแล้ว วันนี้ (31 มี.ค.) กรมจะประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเรื่องการรายงานเงินได้ของชาวสหรัฐตามกฎหมาย FATCA ก็จะถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์อีกครั้ง" นายประสงค์ กล่าว

          อย่างไรก็ตาม นายประสงค์ยืนยันว่า กรมสรรพากรไม่จำเป็นต้องยกเลิกประกาศ หรือมีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือคณะบุคคล แต่จะใช้การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

          ด้าน นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับหนังสือชี้แจงจากกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ต้องตีความในวิธีปฏิบัติอยู่ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจ

          "สมาคมฯ จะมีการหารือกับธนาคารสมาชิกอีกครั้งว่า ยังมีปัญหาในด้านปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป" นายกอบศักดิ์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์