Loading

ดีเดย์เก็บ ภาษีมรดก มิ.ย.58มรดก50ล้านเก็บส่วนเกิน10%-อสังหาฯ10ล้านเก็บ5%

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2557
ดีเดย์เก็บ ภาษีมรดก มิ.ย.58มรดก50ล้านเก็บส่วนเกิน10%-อสังหาฯ10ล้านเก็บ5%

          ทำเลทองในเมือง ท่องเที่ยวกระทบ  คาดยอดโอน-ตั้งมูลนิธิพุ่ง หวังเลี่ยงภาษี

          รัฐบาลดันกฎหมายภาษีมรดก คาดมีผล บังคับใช้เดือนมิ.ย.2558 ทรัพย์สิน จดทะเบียนที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เสีย 10% ส่วนการโอนอสังหาฯมูลค่าเกิน 10 ล้าน เก็บ 5% ด้านนายกฯยันเกษตรกรไม่กระทบ วอนอย่าต่อต้าน ขณะอธิบดีสรรพากร เผยมีผู้เข้าข่ายเสียภาษี 1 หมื่นรายทั่วประเทศ

          คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎหมาย จัดเก็บภาษีมรดก ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของรัฐบาล โดยจะเน้นจัดเก็บผู้มีมรดกเกินกว่า 50 ล้านบาท และกรณีให้อสังหาริมทรัพย์เกิน 10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิ.ย. 25558

          ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (14) เรื่องการรับการให้ จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในสัปดาห์หน้า

          ที่ผ่านมา รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความคุ้มค่าในการจัดเก็บ แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้ แต่ก็มีช่องทางให้เกิดหลีกเลี่ยงภาษีกันได้ง่าย ซึ่งหลายประเทศได้ยกเลิกไปแล้ว โดยเห็นว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ภาษีดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

          "ครม.มีการหารือกันอย่างดี และเรื่องนี้ เป็นเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกัน คนที่มี ภาษีมรดกก็ต้องเห็นใจคนที่มีรายได้น้อยกว่า คนที่มีรายได้น้อยกว่าก็จะเห็นว่า มีความพยายามที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้ว เงินก็ไม่ได้มาก ซึ่งคณะกรรมาธิการก็คงจะพิจารณาต่อ"

          นายกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะใช้เวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 เดือนพิจารณาในสนช. และอีก 3 เดือนนับจากประกาศใช้แล้ว ก็ต้องนับไปอีก 90 วัน ถึงจะใช้ แต่ขอย้ำว่าอย่ากังวล เพราะทุกเรื่องที่ คิดเน้นที่คนรายได้น้อยเป็นหลัก แต่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย

          "เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ อย่าต่อต้านกันนักเลย เราก็พยายามดูรายละเอียดกันอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม วันนี้ก็มีการคุยกันว่าลูกของเกษตรกรที่มีไร่นาจะทำกันยังไง ถ้าไม่มีเงินสดไปเสียภาษีจะทำยังไง พ่อจะให้ที่นากับลูกจะต้องขายที่นาไปจ่ายภาษี หรือไม่ เราคิดไว้หมด แต่มันมีข้อยกเว้น เยอะแยะไป ใจเย็น น่าใจเย็น ก็ต้องใช้เวลาอีกนาน"พลเอกประยุทธ์ กล่าว

          มรดกเกิน50ล้านเสีย10%

          นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก จะมีการจัดเก็บจากผู้รับ มรดก โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี คือบุคคล และนิติบุคคลสัญชาติไทย บุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติที่มีภูมิลำเนาหรือสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยครบ 3 ปี บุคคลหรือ นิติบุคคลต่างชาติที่ได้รับมรดกในประเทศไทย

          ส่วนการยกเว้นนั้น จะมีการยกเว้นให้แก่เจ้าของมรดกที่เสียชีวิตก่อนกฎหมาย ใช้บังคับ คู่สมรส หน่วยงานรัฐ กิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ

          สำหรับทรัพย์สินที่ต้องเสียคือทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นทรัพย์ที่เป็นเงินสด ทองคำ พระเครื่อง อัญมณีต่างๆ โดยเก็บจากมูลค่ามรดกที่ผู้รับได้รับเกินกว่า 50 ล้านบาท อัตราภาษีกำหนดสูงสุดไว้ที่ 10% ในส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนอัตราการจัดเก็บจริง จะอยู่ในชั้นการพิจารณาของกฎหมายลูก เพื่อกำหนดอัตราการบังคับใช้

          นายประสงค์ กล่าวว่า ผู้ที่รับมรดกจะต้องยื่นแบบการชำระภาษีการรับมรดกภายใน150 นับแต่วันที่รับมรดก แต่สามารถผ่อนชำระได้ 5 ปี โดย 2 ปีแรก จะไม่เสียเงินเพิ่ม ส่วนที่เกินระยะเวลาจะต้องเสียตามเกณฑ์ของสรรพากร แต่หากว่ามรดกนั้น ยังไม่มีการโอน หรือ จัดตั้งเป็นกองทุน ทรัพย์สินนั้น ก็ยังไม่เข้าข่ายการเสียภาษี

          สำหรับโทษกรณีไม่ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดนั้น นายประสงค์ กล่าวอีกว่า หากผู้รับมรดกยื่นแบบไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า หากไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา จะเสียเบี้ย ปรับ 2 เท่า และมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 500,000 บาท

          ให้อสังหาฯเกิน10ล้านเสีย5%

          ส่วนร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าว นายประสงค์ กล่าวว่า ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ กำหนดว่า กรณีผู้รับเป็น ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี โดยกรณีที่ได้รับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส ได้ยกเว้นให้สำหรับทรัพย์ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 5%

          กรณีผู้รับเป็นบุคคลอื่น จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ยกเว้นภาษีให้สำหรับทรัพย์ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาท ส่วนที่ เกิน 10 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 5% ทั้งนี้ เดิมทั้งสองกรณีได้รับการยกเว้นภาษี

          ส่วนกรณีการรับให้อสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้ให้เป็นผู้เสียภาษีนั้น หากให้แก่บุตร ได้ยกเว้นสำหรับทรัพย์ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินเสียในอัตรา 5% ส่วนให้แก่บุคคลอื่นให้เสียภาษีเช่นเดิม จากปัจจุบันนั้น หากให้แก่บุตรได้รับการยกเว้นภาษี

          การยื่นแบบชำระภาษีนั้น กรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน และยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ

          คาดอีก6เดือนมีผลบังคับใช้

          สำหรับภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ กำหนดการเริ่มใช้กฎหมายพร้อมกันทั้งสองฉบับ เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะเดียวกันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กรมสรรพากรจะพิจารณารายละเอียด  เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูก เพื่อสร้างความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว

          "คาดว่า ระยะเวลาที่จะมีผลบังคับใช้ จะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน หรือประมาณ เดือนมิ.ย.2558 โดยอยู่ในชั้นสนช.ประมาณ 3 เดือนและอีก 3 เดือนนับจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา"

          อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของสองร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ ซึ่งกรมฯไม่ได้คาดหวังในแง่ของรายได้ที่จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น มากนัก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการรับให้มรดกด้วย

          อย่างไรก็ดี กรมฯได้ประเมินกลุ่มผู้ที่มีทรัพย์สินเกินกว่า 50 ล้านบาท มีอยู่จำนวนประมาณ 1 หมื่นราย

          คาดยอดโอน-ตั้งมูลนิธิเพิ่มหวังเลี่ยง

          ด้านพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก่อนการพิจารณาอนุมัติสองร่างกฎหมายดังกล่าวนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตั้งข้อสังเกตในหลากหลายประเด็น อาทิ ภาษีมรดกเป็นประเด็นทางการเมืองเสมอ เพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง มักจะมีมรดกจำนวนมากไม่พอใจ การจัดเก็บภาษีทำได้ไม่ทั่วถึง และทำได้ยาก พฤติกรรมการออมเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะมีการโยกย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศ ต้นทุนการจัดเก็บคุ้มค่า ผู้มีรายได้น้อยอาจได้รับผลกระทบ ถ้าระบบการจัดเก็บไม่ดี คนที่ไม่มีเงินจ่ายภาษีจะทำอย่างไร ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบ โดยอาจมีการโยกย้ายถ่ายเทอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

          ทั้งนี้ ระหว่างการพิจารณากฎหมายดังกล่าว ได้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหา 1.จะเริ่มมีการโอนขายที่ดินหรือย้ายทรัพย์สิน 2.โยกย้ายการจัดตั้งนิติบุคคลไปต่างประเทศหรือจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ฉะนั้น กระทรวงการคลังต้องเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

          พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คาดการณ์ว่ากระทรวงการคลังจะจัดเก็บภาษีในอัตรากลางประมาณ 5% แต่ทั้งหมดนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการ ออกกฎหมายลูกอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจัดเก็บ

          หวั่นเศรษฐีโอนทรัพย์สินออกนอก

          นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่ากฏหมายดังกล่าวอาจทำให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ออกไปต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเลี่ยงการเสียภาษี สอดคล้องกับ ที่ผ่านมาที่เริ่มเห็นการถ่ายโอนทรัพย์สินก่อนที่กฎหมายภาษีมรดกจะมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้เงินไหลออกนอกประเทศมากขึ้น

          ส่วนการจัดเก็บภาษีมรดกดังกล่าว โดยรวมคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐีไทยมากนัก อีกทั้งการรับและเสียภาษีมรดกเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตอนผู้ให้เสียชีวิต เชื่อว่าเศรษฐีมีความสามารถในการจ่ายอยู่แล้ว

          คนกรุงเสียภาษีมากกว่าต่างจังหวัด

          นายวสันต์ กล่าวว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะการเสียภาษีมรดกจะต้องคำนวณจากราคาประเมิน ดังนั้น ชาวบ้านในต่างจังหวัดซึ่งมีที่ดินจำนวนมากเป็นร้อยไร่ หากราคาประเมินที่ดินเพียง 1 แสนบาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านบาทเท่านั้น ยังไม่เข้าเกณฑ์ การเสียภาษีมรดก

          ด้านผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ หากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในย่านทองหล่อ มูลค่า 50 ล้านบาท แต่ราคาประเมินอาจอยู่ที่ระดับ 20  ล้านบาท ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี เช่นกันหรือตึกแถวย่านเยาวราช ขนาด 1 คูหา หรือประมาณ 20 ตารางวา ราคา 40 ล้านบาท แต่ราคาประเมิน 16 ล้านบาท หากมี 2-3 คูหา ก็อยู่ที่ระดับ 32-48 ล้านบาทเท่านั้น

          ที่ดินทำเลทอง-แหล่งท่องเที่ยวอ่วม

          นายวสันต์ กล่าวอีกว่า ที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ที่มีที่ดินอยู่ในทำเลทองเช่นติดทะเลภาคใต้ ภาคตะวันออก ซึ่งราคาที่ดินต่อไร่หลักร้อยล้านบาท อาจเดือดร้อน รวมทั้งผู้มีที่ดินในเมือง เป็นแปลงทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี เช่น ราคาที่ดินตารางวาละ 1 แสนบาท มีที่ดิน 1 ไร่ มูลค่า 40 ล้านบาท หากมีที่ดินเพียง 2 ไร่ ก็ต้องเสียภาษีมรดก

          "เศรษฐีกระเทือนน้อย เพราะหากมีเงินเป็นพันล้าน รับมรดกและเสียภาษี ชั่วชีวิตก็จ่ายแค่ครั้งเดียว ก็น่าจะจ่ายได้ตามฐานะแต่สำหรับชาวบ้านธรรมดา หากมีที่ดินในทำเล ที่ดี ติดชายหาด ติดทะเล หัวหิน ภูเก็ต มีแค่ 10 ไร่ ซื้อขายกัน 100 ล้านบาท ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบ"

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ