Loading

จ่ายค่าซ่อม บ้าน-รถ น้ำท่วมให้หักลดภาษีได้ไม่เกินแส

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2555
จ่ายค่าซ่อม บ้าน-รถ น้ำท่วมให้หักลดภาษีได้ไม่เกินแสน

ก.คลัง >> “สรรพากร” เผยให้หักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถจากน้ำท่วมได้ บ้านลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาท รถไม่เกิน 3 หมื่นบาท ด้าน รมช.คลังยันยังไม่มีแนวคิดในการปรับ ขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐและ เท่าที่หารือกับกรมจัดเก็บรายได้ทั้ง 3 แห่ง ยังมั่นใจว่าในปีนี้ยังคงเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ 1.98 ล้านล้านบาท

 

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมจัดเก็บรายได้ คือ กรมสรรพากร ศุลกากร และสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดในการปรับขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ และเท่าที่หารือกับกรมจัดเก็บรายได้ทั้ง 3 แห่ง ยังมั่นใจว่าใน ปีนี้ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 1.98 ล้านล้านบาท

 

แม้ว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตขอลดเป้าหมายการจัดเก็บจาก 4.05 แสนล้านบาท เหลือ 3.68 แสนล้านบาท แต่คาดว่ากรมสรรพากรจะจัดเก็บสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1.62 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ กรอบงบประมาณ 2556 ที่รัฐบาลตั้งไว้ พยายามให้ขาดดุลน้อยกว่า 2555 ซึ่งขณะนี้ไม่มีข้อสรุปว่าต้องปรับขึ้นภาษีตัวใด หรือปรับโครงสร้างภาษีอะไรบ้างเพื่อลดขาดดุลลง โดยยังมีเวลาในการพิจารณา และการขึ้นภาษีไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องดูประสิทธิ ภาพของการจัดเก็บภาษีก่อนว่าวิธีการจัดเก็บของแต่ละกรมภาษีมีช่องโหว่ตรงไหน หรือไม่ หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าจะขึ้นภาษีอะไรเป็นอันดับสุดท้าย

 

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เตรียมหารือกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง และนายทนุศักดิ์ เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องสอดคล้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงเหลือ 23% จาก30% โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลว่าจะประกาศใช้โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในปีภาษี 2555 หรือไม่

 

ด้านนางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาประจำปี กรณีเป็นค่าซ่อมบ้าน นำค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท ในปีที่จ่ายเงิน โดยให้สิทธิ์ได้ในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 และหากมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการซ่อมแซมบ้านทั้ง 2 ปี ก็สามารถนำมาลดหย่อนได้ แต่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ส่วนกรณีค่าซ่อมรถ ให้นำค่าใช้จ่ายส่วนการซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปีที่จ่ายค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถได้ในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 และหากผู้มีเงินได้จ่ายค่าซ่อมแซมรถทั้ง 2 ปีภาษี ก็ให้ได้รับลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาท เช่นกัน

 

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาประจำปีนั้น จะยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เป็นอาคาร หรือที่อยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

ตัวอย่างเช่น (๑) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร เช่น ค่าสีทาบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซมและค่าแรงในการซ่อมแซม อย่างไรก็ตามต้องเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่ 25 ก.ค.2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555 และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย

 

ส่วนกรณีค่าซ่อมรถ ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 30,000 บาท ตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถซึ่งเสียหายจากการถูกน้ำท่วม ทั้งนี้ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ โดยให้ใช้สิทธิได้ในปีภาษี 255 และปีภาษี 2555 และหากผู้มีเงินได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมดังกล่าวทั้งสองปีภาษี ให้ได้รับลดหย่อนภาษีตามที่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีภาษีแต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาท

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วันที่ 15 - 17 ก.พ. 2555