Loading

รมช.คลังรับน้ำท่วมฉุดจีดีพ

วันที่ : 14 ตุลาคม 2554
รมช.คลังรับน้ำท่วมฉุดจีดีพี

รมช.คลังรับน้ำท่วมฉุด จีดีพี แต่เชื่อโครงการประชานิยมช่วยกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจ

 

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วม คาดว่าทำให้ GDP ต่ำกว่า 4% อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าโครงการประชานิยมต่างๆ ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจไม่ให้ตกต่ำไปมากกว่านี้ พร้อมมองว่า แม้ว่าจะประสบปัญหาน้ำท่วมก็จำเป็นต้องเดินหน้าโครงการต่างๆของรัฐบาลต่อไปอย่างเต็มที่

 

ส่วนเรื่องความช่วยเหลือในฐานะผู้รับผิดชอบกรมธนารักษ์ พร้อมจะเปิดสถานที่ที่กรมธนารักษ์เป็นเจ้าของให้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย เนื่องจากพื้นที่ศูนย์ราชการต่างๆ มีจำนวนเพียงพอ เช่น ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะ

 

นอกจากนี้ ธนาคารอิสลาม มีโครงการช่วยเหลือภายใต้"ยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพ"โดยจะให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งสินเชื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย สินเชื่อระยะยาว หรือ สินเชื่อเอนกประสงค์ เริ่ม 18ต.ค.นี้ ทั้งนี้จะไม่กำหนดวงเงินสูงสุด แต่จะพิจารณาตามมูลค่าความเสียหายจริง เงื่อนไขคือ ช่วง 3เดือนแรก จะปลอดเงินต้นและกำไร ช่วงเดือนที่ 4-6 จ่ายเฉพาะกำไร และช่วงเดือนที่ 7 ถึงปีที่ 2 จะจ่ายตามปกติ แต่จะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

 

ที่มา: http://www.posttoday.com