Loading

3 ส.อสังหาฯจี้คลังยกเครื่องค่าภาษ

วันที่ : 10 ธันวาคม 2553
3 ส.อสังหาฯจี้คลังยกเครื่องค่าภาษี

          นายธำรงค์ ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ร่วมกับสภาหอการค้าไทย สรุปแนวทางเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการพิจารณาร่างปรับปรุงภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ โดยมี นายพัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรองรับกฏหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะประกาศใช้ในวาระต่อไป

 

โดยสาระสำคัญของร่างฯ ประกอบด้วย

 

1.เสนอให้ทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% ในปัจจุบัน เป็นการเรียกเก็บในอัตราตายตัว หรือเรียกเก็บตามอัตราของราคาอสังหาริมทรัพย์ คือราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เก็บ 0.5% ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท เก็บ 1% และเกิน 10 ล้านบาท เก็บ 2%

 

2.การลดอัตราการจัดเก็บค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01% หรือทุกการกู้เงิน 1 ล้านบาท จากธนาคาร ผู้ซื้อบ้านจะต้องเสียค่าจดจำนองเพียง 100 บาท จากปัจจุบันต้องเสีย 10,000 บาท เพื่อลดภาระการจัดซื้อที่อยู่อาศัยให้ตัวเองของผู้บริโภค และทำให้เกิดความรักถิ่นที่อยู่ เนื่องจากมองว่าการเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยจะไม่เกิดความผูกพันกับถิ่นที่อยู่ของตัวเอง

 

3.ขอให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือหากเป็นไปไม่ได้ขอให้เรียกเก็บในอัตรา 0.05% เพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ถูกคำนวณในราคาบ้านของผู้บริโภคอยู่แล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริงการซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้ประกอบการได้ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว 7% และ 4.ทบทวนการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์โดยให้มีการเรียกเก็บภาษีจากส่วนต่างราคาขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ผู้บริโภคจะต้องเสียทุกปีหากกฏหมายมีผลบังคับใช้ในอนาคต

         

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod