Loading

ธอส.ขยายเวลาสินเชื่อบ้านด่วนโอนทัน31พ.ค.นี

วันที่ : 26 มีนาคม 2553
ธอส.ขยายเวลาสินเชื่อบ้านด่วนโอนทัน31พ.ค.นี้

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ฐานะผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้านได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณสินเชื่อที่อาจเพิ่มสูงขึ้นภายใน 2 เดือนนี้       (เม.ย.-พ.ค.53) หลังจากมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 มี.ค.2553 ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2553 โดยได้ขยายระยะโครงการสินเชื่อบ้านอนุมัติด่วนภายใน 7 วันทำการ (นับจากเอกสารประกอบการยื่นกู้ครบถ้วน) พร้อมเร่งทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับจากวันอนุมัติสินเชื่อ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถโอนที่อยู่อาศัยได้ทันภายในวันที่ 31.พ.ค.2553 ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส.โทร.0-2645-9000

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ