Loading

ภาษีที่ดินจ่อเข้า ครม.เดือนหน้า กรณ์ ยันตอบข้อสงสัยได

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2553
ภาษีที่ดินจ่อเข้า ครม.เดือนหน้า กรณ์ ยันตอบข้อสงสัยได้

ถกนายกฯ แล้ว ขุนคลังพร้อมนำภาษีที่ดินเข้า ครม.อีก 2 สัปดาห์ ยันตอบปัญหาสังคมได้ทุกคำถาม ย้ำหลักการจัดเก็บไม่อุ้มนายทุนแน่นอน             

       นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้นำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศเข้าหารือกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดและสามารถหาข้อสรุปได้ทุกประเด็นที่จะตอบคำถามต่อสังคมในข้อที่สงสัยได้ ส่วนมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นในการเสียภาษี นั้นยังเป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมาหารือ ส่วนตัวเลขที่ชัดเจนจะต้องหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ขอเวลาที่จะนำมาปรับปรุงในรายละเอียดอีก 2 สัปดาห์จึงจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

      

       นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการพิเศษ นายกฯ อภิสิทธิ์พบคนคุยข่าววิทยุทางคลื่นวิทยุ 92.5 เอฟเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. เพื่อบันทึกเทปเพื่อนำไปออกอากาศในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ในวันที่ 21 ก.พ. นายกฯ กล่าวถึงนโยบายภาษีที่ดินและทรัพย์สินว่า เพื่อความยุติธรรมในสังคมเพื่อลดช่องว่างคนรวยกับคนจนได้มาก เพื่อกระตุ้นให้ใช้ทรัพยากรให้มากขึ้น รัฐบาลทำไม่ได้มุ่งหวังรายได้ ดังนั้นใครมีทีดินเยอะ ถ้าไม่อยากเสียภาษีสูงก็ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า พร้อมยืนยันว่าจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

      

       นายลวรณ แสงสนิท โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาในรายละเอียดคือ การคิดอัตราภาษีที่ดินที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีเพดานการจัดเก็บที่ 0.5% จะทำให้บางส่วนที่เคยถูกจัดเก็บในอัตราสูงจาก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ พ.ร.บ.บำรุงท้องที่เพราะมีเพดานสูงสุดที่ 12.5% ต้องเสียภาษีลดลง และบางส่วนที่ไม่เคยเสีย แต่เมื่อนำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้จะต้องเสีย จึงถูกโจมตีว่า รัฐบาลออกภาษีดังกล่าวมาเพื่อเอื้อคนรวย โดยไม่ได้ช่วยเหลือคนจน

      

       นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะได้รับการยกเว้น เพราะหากนำมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท มาใช้เป็นการทั่วไป ซึ่งในบางพื้นที่ที่ห่างไกล จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) นั้น ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เลย เพราะจะเข้าข่ายได้รับการยกเว้นหมด ทำให้ อปท.หรือ อบต.ก็ยังไม่มีรายได้ที่มากพอและยังเป็นภาระต่องบประมาณกลาง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

      

       ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ คณะทำงานได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำกฎหมายออกมาใช้ได้ โดยในส่วนมูลค่าที่ได้รับการยกเว้น ก็อาจจะจัดเป็นกลุ่มเมืองตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ เช่น เมืองใหญ่ กลุ่ม กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ก็อาจจะเป็นไม่เกิน 1 ล้านบาท เพราะมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูงอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะลดต่ำลงนายลวรณกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ